Välkommen till Sverige – här är ditt kontrakt!

Bland det roligaste i dag. Kudos Patrik Lundberg. För övrigt är ju uppfattningen om ett ”samhällskontrakt” som ett närmast skriftligt, konkret avtal bisarr. Varken Locke eller Hobbes talade om det på annat sätt än som en tyst eller underförstådd överenskommelse […]