Cykel på undantag

Cykelbanor i Stockholm är på många sätt ett skämt. Det saknas övergripande planering av stråk och cykelismen bli styvmoderligt behandlat.  http://www.svd.se/folj-med-pa-stockholms-farligaste-cykelvagar/#sida-6

John Hron och politiskt motiverade brott

Det borde i min mening utredas om politiskt motiverade brott ska ha en särställning i straffrätten. Dels borde det för våldsbrotten införas särskilda brottsrubriceringar, såsom ”politiskt motiverat mord”, dels borde det bestraffas hårdare. Politiskt motiverade brott borde aldrig preskriberas, och […]

Polis: 21.300 kr

21.300 kr är polislönen. Sverige har bland den minsta lönespridningen i världen. Det betyder att skillnaden mellan den tiondel som tjänar minst och den tiondel som tjänar mest är jämförelsevis liten. Det är inte alltid bra. Vissa jobb är viktigare […]

Krig i Europa?

Ryssland har i princip invaderat Ukraina. Minst 6000 ryska soldater finns enligt uppgift på Krim, för Ryssland strategiskt viktigt. På halvön har ryssarna sin Svartahavsflotta och har så haft sedan Sovjeteran. Troligen är det därför vi ser den aggressivitet som […]