Så många domare vill behålla nämndemannasystemet – Legally yours

54 procent av domarkåren vill slopa nämndemännen helt eller åtminstone se förändringar av systemet om lekmannadomare ska vara kvar.

Bland åklagarna är samma siffra svindlande 66 procent!

När inte ens en majoritet av vårt rättsväsendes företrädare ser att dagens politiska domare är bra, måste en förändring ske.

Så många domare vill behålla nämndemannasystemet – Legally yours