www.google.com

Av alla dumma google doodles är väl ändå dagens för att uppmärksamma hålslagarens (sic!) 131:a (sic!) årsdag, den dummaste?

www.google.com