Skolans vägran att visa upp prov försvårar för föräldrar – DN.Åsikt

Ute i det kommunala Sverige är det skrämmande hur dålig kunskap det finns om offentlighetsprincipen. Och det är tragiskt att gemene man inte vet detta, utan faktiskt tror och litar på att myndigheten vet bäst. Kanske för att man känner sig rättshaveristisk om man börjar ifrågasätta detta?

Skolans vägran att visa upp prov försvårar för föräldrar – DN.Åsikt