”Regler som tillkom för skydda arbetstagare – används nu för att utvisa dem” – DN.SE

Svensk arbetskraftsinvandring bygger på protektionism och missriktad omtanke. Det första leder till svårigheter att ens få arbetstillstånd, det andra gör att man straffar arbetstagaren för arbetsgivarens misstag.
De humanitära konsekvenserna är fatala, de samhällsekonomiska troligen på sikt märkbara. Det är dags för en stor reform av reglerna för arbetskraftsinvandring.

”Regler som tillkom för skydda arbetstagare – används nu för att utvisa dem” – DN.SE