22-årige Salman Abedi pekas ut som Manchester-terroristen

Polisen får inte besluta om tvångsmedel, som är mer eller mindre kortvariga integritetskränkande åtgärder mot specifika personer misstänkta för brott, varför skulle myndigheten då få besluta om långvariga åtgärder riktade mot en stor, obestämbar grupp människor?

22-årige Salman Abedi pekas ut som Manchester-terroristen