Almega uppmanar till kartläggning av fackmedlemmar

Att en oorganiserad arbetstagare alltid har rätt att delta i en strejk utan att riskera sin anställning är klarlagt, men om en oorganiserad väljer att delta i en strejk får väl knappast den del av strejkkassan? Arbetsgivaren har givetvis ingen skyldighet att betala lön till en strejkande arbetstagare. Är inte detta de facto detsamma som att personen är att betrakta som tjänstledig? (Arbetsrättare får gärna förklara om jag missförstått).

Almega uppmanar till kartläggning av fackmedlemmar