Anhöriga får ersätta dotterns mördare – DN.SE

Måhända ett illustrativt exempel på att vi i svensk rätt dels inte erkänner att man kompenseras dubbelt för samma skada, dels att ersättningsnivåer för icke-ekonomisk skada sätts relativt lågt. Om något av detta är riktigt eller inte är en annan fråga.

Anhöriga får ersätta dotterns mördare – DN.SE