”Det liknar förföljelsen av folkgrupper under andra världskriget”

Oh the irony…

”Det har gått väldig lång tid sedan folk förtrycktes efter ras [sic!] men ändå gör man skillnad på folk och folk. Alla människor är ju lika mycket värda men det märks inte här”, säger Runar Filper, disktriksordförande förSD Värmland.

”Det liknar förföljelsen av folkgrupper under andra världskriget”