Bostadsgårdens form viktig för tryggheten – Arkitekten.se

Ju mer gården känns som att den tillhör de boende, desto bättre använd blir den, enligt ny forskning.
Det stämmer väl med min erfarenhet.
En gård som är öppen ut mot en gata ger känsla av obekväm insyn och skapar en icke-intim känsla.
En hel sluten gård, endast möjlig att angöra genom att passera genom ett bostadshus blir snabbt trevlig och en yta där grannar kan mötas.

Bostadsgårdens form viktig för tryggheten – Arkitekten.se