Björn Wiman: ”Var går gränsen för det normala i morgon?” – DN.SE

”Vänta! Vad sade just gruppledaren för Sveriges tredje största parti, oemotsagd av både programledaren i SVT och sin kontrahent? Jo, att en betydande del av de flyktingar som har kommit till Sverige under senare år är ’sexförbrytare och terrorister’.”

Björn Wiman: ”Var går gränsen för det normala i morgon?” – DN.SE