The amazing tool that women in the White House used to fight gender bias

Amplification. Något alla kan använda. Är du ny i en bransch? Eller är du junior, rakt från skolbänken? Eller tillhör du ett förfördelat kö på din arbetsplats? Finn en buddy och börja hjälp varandra.

The amazing tool that women in the White House used to fight gender bias