SD-nämndeman får sparken för rasistisk insändare – ”jag värnar min yttrandefrihet”

Man får aldrig vara rasist, men låt säga att det hade varit en MP-politiker som skrivit insändare om bilismen. Kan en sådan vara objektiv i ex.vis. plan- och byggmål som rör vägar?
En politikers jobb är att ha åsikter och ventilera dem öppet (om de faller inom yttrandefrihetens gränser). En domares roll å andra sidan är att vara professionell, göra ofta svåra juridiska bedömningar. Låt de juridiska proffsen göra sitt och politikerna sitt.

SD-nämndeman får sparken för rasistisk insändare – ”jag värnar min yttrandefrihet”