Sei di napoli…

Han skulla bara vända sin Fiat, du kan inte ana vad som hände sen…

Det urartade till en Monty Python-sketch.

Sei di napoli…