Stockholms krav på regeringen: Gör något åt alla överklaganden av bostäder!

Obehagligt att en politiker i huvudstadskommunen tycker att rättssäkra domstolsprocesser är onödiga. ”Den goda staten” existerar inte, och bristen på möjlighet att få beslut överprövade av domstol har fått Sverige fällt i Europadomstolen flera gånger.
Men i sak har han rätt: Byggandet ska givetvis förenklas. Detta kan lösas genom att minska sakägarkretsen. Den som bor i Hässelby ska inte kunna överklaga en detaljplan för Farsta. Och en granne fem hus bort ska inte kunna överklaga en ny- eller tillbyggnad på en fastighet. En annan möjlighet är förstås att helt avskaffa kommunalt planmonopol.

Stockholms krav på regeringen: Gör något åt alla överklaganden av bostäder!