Låt föräldrarna betala för vandaliseringen

Okunskapen är stor. Den som gör sig skyldig till skadegörelse _blir_ ersättningsskyldig, även om beloppet kan jämkas så blir det ofta betydande belopp för en tonåring. Och dessutom _är_ föräldrar solidariskt skadeståndsskyldiga upp till 1/5 prisbasbelopp.

Låt föräldrarna betala för vandaliseringen