Lämnade in samma uppgift – fick tre olika betyg

Varför skolan ska lära sig av konståkning.
Jag blir förskräckt, men inte nödvändigtvis förvånad. Bedömning är, som rektorn säger, svår att göra enhetlig. Det kommer alltid bli subjektivt. Att _samma_ lärare bedömer _samma_ text olika är förstås oförsvarligt, men att olika lärare gör olika bedömningar har att göra med en subjektivitet som är svår att komma runt. Problemet stannar inte på grundskolan; jag har upplevt orättvisa, eller i varje fall oförståeligt olika, bedömningar på universitetet. Vissa lärare gör olika tolkningar av krav och av innehåll, vilket renderar olika poängsättningar eller betyg.
Ett betyg går dessutom inte att överklaga. Det kan omprövas, men det går inte att begära en annan lärare vid en sådan omprövning, utan betygsättande lärare ska alltså ompröva sitt eget beslut. Det sker nästan aldrig.
I konståkning, en annan bedömningssport, får flera domare ge sina poäng och slutpoängen blir ett genomsnitt. Detta är för att stora skillnader i bedömningarna inte ska tillåtas slå igenom för mycket. Detta måste skolan också börja med. Minst tre lärare ska rätta och bedöma samma uppgift, prov eller tentamen, genomsnittet blir sedan poängen/betyget.

Lämnade in samma uppgift – fick tre olika betyg