Johan Ingerö: Skolplikten vänds upp och ner

I Sverige finns inget bildningskomplex längre. Det raderades ut genom välfärdsstatens framväxt. Däremot finns motsatsen – i brist på bättre ord – ”bildningsrasism”. Akademikers löner hålls tillbaka, och blir än mindre efter avräkning av studieskulder och missad pensionsintjäning. Studiemedlen är för egen del mindre än 50 % av medelinkomsten i Sverige och höjs inte ens i takt med kpi. Den jämna procentuella årsökning alla andra inkomster får, löner såväl som sociala stöd, är något studenter får se sig i stjärnorna efter.
Tyvärr börjar detta omvända klassförakt redan i grundskolan där begåvade barn inte tillåts utvecklas och stimuleras utifrån sina behov. De ska ut bland massorna, för att vara ”draglok” och ”jämna ut meritpoäng”. Skrämmande och osmakligt.

Johan Ingerö: Skolplikten vänds upp och ner