Låt kvinnor hjälpa barnlösa mot betalning

Hon krånglar till argumentationen. Surrogatmödraskap ska tillåtas för att det finns manliga homopar, infertila heteropar och ensamstående män som vill bli föräldrar. Pengarna har underordnad betydelse. Det är dessutom en jämställdhetsfråga: Från 1 april får alla kvinnor rätt att inseminera sig, även ensamstående. Männen står utan motsvarande rättighet.

Den som vill läsa hur illa det kan gå med nuvarande lagstiftning kan läsa hur en syster (surrogatmoder) blev förklarad som barnets mor till broderns och hans hustrus genetiska barn här: https://lagen.nu/dom/nja/2006s505
#wp

Låt kvinnor hjälpa barnlösa mot betalning