Dagens Nyheter

16. 15. Nu 12. Fortsätter det så här kan vi snart låta rösträtt sammanfalla med skolstart.

Dagens Nyheter