Välkommen till Sverige – här är ditt kontrakt!

Bland det roligaste i dag. Kudos Patrik Lundberg.
För övrigt är ju uppfattningen om ett ”samhällskontrakt” som ett närmast skriftligt, konkret avtal bisarr. Varken Locke eller Hobbes talade om det på annat sätt än som en tyst eller underförstådd överenskommelse i samhället. Locke tryckte dessutom på att samhällskontraktet var i ständig förändring och omtolkning. Med andra ord går det inte att fästa avtalet i skrift, då det är alltför omfattande och troligen föråldrat redan innan det skrivs. Det närmaste vi kommer ett samhällskontrakt i den konkreta betydelsen, är lagen (i vid bemärkelse). Och inte ens den är en aktuell och korrekt återspegling av kontraktet, utan bara en ”snap shot” av hur det såg ut när den aktuella bestämmelsen infördes. Man brukar i sammanhanget skilja på Rätten och Lagen (eng. Law and The law). Den första är abstrakt, förgänglig och svårfångad, den andra förvisso en konkret men en förenklad och ofullständig bild av Rätten. Och det är Rätten som – om något – motsvarar samhällskontraktet. #wp

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/patriklundberg/article22243699.ab