HD ger regeringen bakläxa om nya straffskalan för mord – 16 år i stället för livstid

Lagstiftaren har gjort bort sig. Genom ändringen i 3 kap. 1 § BrB har man nu gjort det till ett krav att försvårande omständighet krävs för att döma till livstid för mord. Om man hade velat se fler livstidsdomar, vilket var lagstiftarens önskan, hade det varit rimligt att vända på det.

http://www.dagensjuridik.se/2016/02/hd-ger-regeringen-baklaxa-om-nya-straffskalan-mord-16-ar-i-stallet-livstid?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified