Den goda manligheten finns överallt

”På varje man som skrämt mig, försökt skada mig eller bara varit en idiot, så har det gått tio som hjälpt mig, velat mig väl eller bara varit trevliga. Ganska förträffliga siffror, kanske framför allt med tanke på hur mycket fanskap alla mina medsystrar har åsamkat mig genom åren.”

http://www.svd.se/den-goda-manligheten-finns-overallt