Varför ett nej är bra för Europa?
– om skotsk självständighet

Jag har inte varit påtagligt engagerad i den skotska självständighetsfrågan. I kväll avgörs det dock: ska Skottland vara en del av det Förenade kungadömet eller ska man bli en självständig stat?

Jag har också själv bestämt mig vad jag anser. Ett nej är bra för Europa. Jag är splittrad kring frågan om den neonationalism som sköljer över den europeiska kontinenten.

Inget folk ska tvingas stanna i en statsbildning som är orättvis, förtryckande eller ojämlik. Men när demokratiska länder faller sönder i neonationalistiska stater är det helt i strid med den europeiska enhetstanken. Där Europa ska vara den bärande idé, där samarbete över de redan befintliga nationalstatsgränserna är viktigare än att skapa fler gränser som ska överbryggas.