Polis: 21.300 kr

21.300 kr är polislönen. Sverige har bland den minsta lönespridningen i världen. Det betyder att skillnaden mellan den tiondel som tjänar minst och den tiondel som tjänar mest är jämförelsevis liten.
Det är inte alltid bra.

Vissa jobb är viktigare än andra och det ska återspeglas i lönekuveret. Lön efter arbetets angelägenhet är en bra princip. Endast så kan vi få upp polislönerna, lärarlönerna och sjuksköterskolönerna.

Från politiskt håll hör vi ibland röster som säger att andelen enkla jobb är för få. Underförstått att det är svårt för någon som inte har en tämligen kvalificerad utbildning eller som på något sätt ändå skaffat sig stor erfarenhet, att komma in på arbetsmarknaden. Det är en problem att unga inte får arbete. De vill ha jobb, de är inte rädda för att hugga i eller att jobba hårt för att lära sig ett yrke, men de sorteras ut redan innan de har fått chansen.

Det är också ett problem att Sverige har världens sämst betalda akademiker. På samma sätt som det är viktigt att kunna få jobb utan att läsa på universitet, så ska den som kan och vill kunna studera till sig en bra lön. Skillnaden mellan en snickare (28.400 kr) och en ingenjör (34.900 kr) är bara 6.000 kr. Då får komma ihåg att en ingenjör har tre års utbildning från KTH eller annat universitet ­ och därmed en studieskulder på minst 200.000 kr.

En polis är också utbildad. Den polisutbildningen är två års heltidsstudier sedan följer praktik (aspirantutildning) på det.
En vårdbiträde utan annan utbildning än den grundläggande tjänar i genomsnitt 23.500 kr. Det är en bättre lön än vad tio procent av poliskåren har. Med all respekt för det stora arbete som våra vårdanställda gör, så måste man ändå fråga sig om det är rimligt att vi undervärderar våra poliser, våra ingenjörer och våra högutbildade.