Om Andreas Liljander

Andreas Liljander är född 1982, är jurist med examen från Stockholms universitet och tidigare journalist med examen från Göteborgs universitet. Under merparten av ett decennium arbetade han som journalist vid några av landets främsta tidningar, bland annat Dagens Nyheter och Expressen. Han har även en bakgrund som manager i resebranschen och har som sådan varit utlandssvensk i flera år.

Hans juridiska specialiteter är skadeståndsrätt och processföring, med särskild inriktning på Europarätt och grundläggande och fri- och rättigheter. Sedan september 2017 arbetar han på Advokatfirman Westermark Anjou

 

 

 

Den här bloggen uttrycker endast privata tankar och kommentarer och återspeglar automatiskt mina inlägg på Twitter och Facebook.